Lees eerst het stukje over de geschiedenis van de vereniging.

De Veluwse Schutters nu...

Accommodatie:

De hal is nu alweer een aantal jaren in gebruik en D.V.S. beschikt nu over een fantastische accommodatie. Er kan geschoten worden met de afstanden 10, 12, 25 en 50 meter met de pistool, revolver, geweer, karabijn en luchtgeweer.

We beschikken in totaal over 43 schietpunten. Een aantal banen is ook voor rolstoelschutters bereikbaar.

 Wedstrijdbeleid:

D.V.S. heeft een actief wedstrijdbeleid. Jaarlijks wordt een aantal wedstrijden georganiseerd in diverse disciplines. Ook is er de clubcompetitie in bijna alle disciplines. 

 Bar-en Baandiensten:

Onze vereniging draait- zoals zoveel verenigingen met vrijwilligers. De leden zijn verplicht om baan/ bardienst te draaien. Dit werkt naar twee kanten, het verhoogt de saamhorigheid en iedereen doet wat voor de vereniging.